Historiek

Zeegra vzw is opgericht op 26 november 1981 met als doel de gezamenlijke belangen van de invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten te verdedigen en te bevorderen.

Dranaco Website 01 07 2015 0

Als beroepsfederatie heeft Zeegra zich vooral beziggehouden met de promotie van zeegranulaten bij de gebruikers, openbare besturen, studiebureaus, enz…

Zeegra verleent ook actief haar medewerking aan de diverse technische comité’s die instaan voor de voorschriften inzake normering en certificering van granulaten voor de bouwindustrie.

Oostendez&G 02 (1)

Bovendien behartigt Zeegra de belangen van haar leden met betrekking tot de concessies op het Belgisch Continentaal Plat.

Zeegra onderhoudt eveneens contacten met de overheid teneinde samen te werken aan een duurzaam beheer van de Noordzee en om permanent praktijkervaringen uit te wisselen.