Over ons

Wie zijn we?

ZEEGRA VZW : Federatie van Invoerders en Producenten van Gebaggerde Zeegranulaten

GB DBM Thames H038 TOMA9150 1 Optimized

Het doel van de federatie is de gezamenlijke belangen van de invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten te verdedigen en te bevorderen, en in het bijzonder deze van de aangesloten leden.

Onze leden zijn allemaal ondernemingen actief in de ontginning, productie en het op de markt brengen van op zee gewonnen granulaten op diverse winplaatsen in de Noordzee. Allen hebben een licentie om zeezand te ontginnen op het BCP.

Mellina3

Belangen verdedigen en bevorderen omvat voornamelijk :

 1. Door elke actie, publicatie, publiciteit, promotie en ieder ander middel, het gebruik van gebaggerde zeegranulaten te bevorderen.
 2. Deze bedrijfstak vertegenwoordigen en in haar naam optreden bij de overheid en/of iedere openbaar of privaat organisme waarvan de bevoegdheid deze nijverheid aanbelangt.
 3. Seminaries, conferenties en werkvergaderingen organiseren, het opstellen van brochures en statistieken, en verder het verspreiden van informatie van algemeen of bijzonder belang.
 4. Contracten opmaken of overeenkomsten afsluiten met iedere persoon, vennootschap of vereniging, zowel in België als in het buitenland, die nuttig zijn voor de federatie of voor de bedrijfstak in het algemeen.
 5. Erover waken dat het imago van de grondstoffen als dusdanig behouden blijft en hiervoor in gezamenlijk overleg alles in het werk stellen bij aangelegenheden zoals normalisatie, certificatie, aanvaarding, intern reglement, controle, enz….
 6. ​​​​​​​In de schoot van de federatie kunnen commissies worden opgericht, met het oog op het aanmoedigen en verdedigen van de specifieke belangen van de leden van de federatie.​​​​​​​​​​​​​​

Zeegranulaten: een troef!

Uit zee gebaggerde aggregaten worden reeds tientallen jaren met succes gebruikt in Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk en België en voldoen dan ook aan een groot aantal granulaten- en betonspecificaties.

Zand

In de beginjaren vermoedde men om begrijpelijke redenen mogelijke invloeden van schelpen en zeezout. Deze vermoedens verdwenen door de enorme kennis die nu beschikbaar is over de zeegranulaten, niet alleen als grondstof voor de betonproduktie, maar tevens als basismateriaal in de wegen- en waterbouw. De limieten voor de chloorionen- en schelpgehalte zijn voorgeschreven in talrijk nationale en Europese normen en de industrie is goed in staat om zeezand en zeegrint te leveren volgens de vereisten van deze aggregaten- en betonspecificaties. 

Grind 1

Naast mogelijke economische voordelen, kan onze industrie tevens een positieve bijdrage leveren tot een evenwichtiger milieubeleid. Eén van de doelen van Zeegra is dan ook bij te dragen tot het wegnemen van elke argwaan tegenover deze materialen, zodat op een doeltreffende manier gebruikt kan worden gemaakt van deze belangrijke grondstof.

Bestuur

 • Tom Janssens, voorzitter
 • Herman De Backker, bestuurder
 • Dirk Geleyn, bestuurder - secretaris
 • Stephan Milis, bestuurder - penningmeester
 • Nicolas Van de Calseyde, rekeningtoezichthouder

Statuten

Kan je hier downloaden